Konsultatsiooni- ja koolitusfirma Acredo


Aitame organisatsioonidel efektiivsust ja kasumlikkust tõsta!

Ettevõtest

Konsultatsiooni- ja koolitusfirma Acredo (ladina keeles terav) toetab organisatsioone muudatuste elluviimisel ja töökeskkonna kujundamisel, kaasates inimesi ettevõtte erinevatelt tasanditelt. Vajalike muudatuste juurutamisel kasutame erinevaid koostöövorme: konsultatsioone, koolitusi, töötubasid, supervisiooni, coachingut jne.

Konsultandid

Mart Varjun

Superviisor, coach, koolitaja
Estonian Business School, MBA
PREP paarisuhtekoolitaja
Moreno Keskus, Superviisor ja Coach, ANSE
E-mail: mart@change.ee
Telefon: +372 5646 1136

Minu huviks on inimene, tema toimetamine ja see toimetamine peaks olema mõnus, rõõmus. Seega inimene on oluline ja fookuses. Selle töö võluks on osalejate tänu koostööst saadud ideede, emotsioonide ja selgemate sihtide eest.

Teenused

Supervisioon

Supervisioon on inimestega töötavate professionaalide nõustamine, mille eesmärkideks on tööressursi taastamine, üldine professionaalne areng ning suhtlemiskompetentsi tõstmine. Nõustamisprotsessis toimuv teadvustamine ning analüüs soodustavad läbipõlemise ennetamist ja lahendusstrateegiate täiustamist, mis kujutab endast lisaväärtust ka isikliku elu ja tööväliste suhete kvaliteedi aspektist.

01

Coaching

Coaching on kindlale eesmärgile suunatud isikliku ja professionaalse arengu toetamine. Coaching loob võimalusi, vallandab sisemise motivatsiooni, aitab leida oma ainulaadse tee.

02

Koolitus

Koolitamine on inimese arengu toetamisele suunatud, planeeritud ja üksteisega loogiliselt seotud tegevuste jada, mis moodustab tervikliku protsessi. Koolitus on seda mõjukam ja pikaajalisema mõjuga, mida rohkem antakse osalejatele endile võimalust avastada, jõuda lahendusteni ning ka töötada välja tegevuskava.

03

Koolitused

Koolitused

Müük. Juhtimine. Teenindus. PREP paarisuhtekoolitused

HitRate

„HitRate“ on ainulaadne müügijuhtimise õppevahend praktikutele, mis võimaldab teadvustada müügitöö põhjus-tagajärg seoseid ja aitab leida kasutamata reserve müügijuhtimises.

Kontakt

Acredo OÜ

Reg nr: 14273960

KMK nr: EE102058536

A/a nr: EE811010220266834220 SEB Pank

Telefon: +372 5646 1136

Email: mart@change.ee

Aadress: Löwenruh Ärimaja. Mustamäe tee 44, 10621 Tallinn

Töökeeled: eesti, vene, inglise

Kliendid meist

"HitRate" on põnev ja hariv virtuaalne müügitöö simulatsioon, millel on otsene seos reaalse eluga. See annab suurepärase võimaluse julgemalt vastu võtta igapäeva müügitööd puudutavaid otsuseid, kuhu ja mil määral panustada. Selle tulemusena tekib selge arusaam teostatud tegevuste ja saavutatud tulemuste vahelistest seostest. Koolituse lõpus koostab iga osaleja personaalse tegevusplaani, toetamaks püstitatud müügieesmärkide saavutamist.

Tanel Lonks
Kiilto Eesti OÜ, Tegevjuht

Seitsmest sessioonist koosnenud supervisioon aitas mul seada tööalaseid prioriteete, et keskenduda ülesannetele, mis on päriselt mõjusad. Kohtumiste lõpuks sõnastasime võimaliku tulevikusihi juhina tegutsemiseks ning mõtestasime põhimõtted, millest lähtuda saaksin.

Marten Lauri
Siseministeeriumi nõunik

Mardi coaching andis mulle uue vaate ja enesekindluse enda kehtestamiseks ning eesmärkide väljendamiseks. Sain oma mõtte selgemaks ja konkreetsemaks. Positiivne järelmõju kestab siiani.

Liliana Samuljak
Põlva Haigla, loovterapeut